Ane
Bli gravid
Svangerskap
Fødsel
Baby
Amming og barnemat
Linker
Gjestebok
Søk i ammetaka
Kontakt
 
Brennkopper
Diare/Omgangssyke
Falsk krupp
Fjerde barnesykdom/ tredagersfeber
Forkjølelse
Hodelus
Kikhoste
Kusma
Meslinger
Røde hunder
Skarlagensfeber
Urinveisinfeksjon (UVI)
Vannkopper
Ørebetennelse
Øyekatarr
 

 

SYKDOMMER HOS BARN

 

 

 

Brennkopper Diare/Omgangssyke

Inkubasjonstid 4-10 dager.

Inkubasjonstid 0-3 dager (vanligvis)
Symptomer: Skorpebelagte sår. Oftest i ansiktet og på armene og bena. Symptomer: Tyntflytende avføring, magesmerter, feber, kvalme, oppkast.
Hvor lenge barnet er smittsomt avhenger av når sykdommen er under kontroll. Det er væsken fra sårene som er smittekilden. Hvor lange barnet er smittsomt avhenger av smittestoffet.
Smittefaren er nokså stor. Smittefaren er nokså stor.
Kan en få den flere ganger? Ja. Kan en få den flere ganger? Ja.
Barnet skal holdes hjemme til sårene er tørket inn, eller de er så små at de kan dekkes til. Barnet skal holdes hjemme til avføringen er normal.
I hjemmet skal man holde god håndhygiene, la det syke barnet ha egne håndklær og dekke til sårene. Dersom du er i tvil om og bekymret for smittefaren i hjemmet, ta kontakt med helsepersonell.
Ved utbrudd blant flere barn i barnehage/skole, skal helsesøster/lege kontaktes med tanke på hygienetiltak. Barnehagen skal ha god hygiene ved bleieskift. Konferer avt med helsepersonell.
   
Falsk krupp Fjerde barnesykdom /tredagersfeber
Inkubasjonstid få dager. Inkubasjonstid 5-10 dager.
Symptomer er besvær ved innpust og "gjøende" hoste. Symptomer er høy feber i tre dager. Når feberen er borte kommer utslett (Utslettet er helt "flatt" og klør ikke)
Hvor lenge barnet er smittefarlig avhenger av forkjølelsesviruset Hvor lenge barnet er smittefarlig er usikkert
Falsk krupp er ikke smittefarlig, men viruset som forårsaket symptomene er smittsom Smittefaren er meget liten
Kan en få det flere ganger? Ja Kan en få det flere ganger? Nei
Forholdsregler hos syke barn: Avhenger av symptomer og allmentilstand. Barnet skal holdes hjemme til det er feberfritt og har god allmentilstand.
Hensyn i hjemmet: Ingen Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn i skole/barnehage
Hansyn i skole/barnehage: Ingen Ved store utbrudd i skole/ barnehage skal kommunelegen varsles.
   
Forkjølelse Hodelus
Inkubasjonstid 1-7 dager Inkubasjonstid: Det kan gå 3-4 mnd før kløen melder seg.
Symptomer: Hoste og snørr... Symptomer er kløe i hodet.
Det varierer hvor lenge man er smittefarlig Man er smittefarlig til behandling er påbegynt.
Smittefaren er nokså stor de første dagene Smittefaren er stor
Kan en få det flere ganger? Ja Kan en få det flere ganger? Ja
Barnet bør holdes hjemme de første dagene ved feber og nedsatt almenntilstand. Medisin fåes reseptfritt på apotek. Følg alle saneringstiltak på klær, kosedyr osv.
Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn i hjemmet. Andre familiemedlemmer bør kontrolleres.
I skole/ barnehage skal man ha god hygiene. I skole/barnehage må man konferere med helsesøster/lege. Andre foresatte bør informeres.
   
Kikhoste Kusma
Inkubasjonstid 7-10 dager Inkubasjonstid 2-3 uker
Symptomer er først forkjølelse med hoste og feber. Etter 1-2 uker typisk kikende hoste i anfall, av og til med brekninger. Symptomer er feber og hevelser på en eller begge sider av halse/kinnet. (Evt ingen hevelse!)
Ubehandlet er barnet smittsomt i 3-4 uker. Ved tidlig behandling er barnet ikke smittefritt etter 5 dager.

Barnet er smittefarlig 1 uke før og 3-9 dager etter at hevelsen er kommet.

Smittefaren er stor. Vaksine gir 80% beskyttelse opp til 5 år. Smittefaren er stor. Vaksinen beskytter.
Kan en få det flere ganger? Ja (etter mange år) Kan en få det flere ganger? Nei
Syke barn skal holdes hjemme etter leges anvisning. Barnet holdes hjemme til det er feberfritt og almentilstanden er god.
Konferer med lege mht andre barn i hjemmet. De kan være smittet. Vær oppmerksom på delvis vaksinerte eller uvaksinerte spedbarn. Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn i hjemmet.
Konferer med lege/helsesøster i forhold til skole/barnehage Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn i skole/barnehage med mindre barnet omgås uvaksinerte barn
   
Meslinger Røde hunder
Inkubasjonstid 10-14 dager Inkubasjonstid 2-3 uker
Symptomer: Høy feber - Hoste - Røde øyne - Tydelig utslett og fortsatt feber. Feber og utslett. (Blekrøde pletter)
Barnet er smittefarlig 1 dag før og minst 4 dager etter utslettet er kommet. Barnet er smittefarlig 1 dag før, og minst 4 dager etter utslett er observert.
Smittefaren er stor, men vaksinen beskytter. Smittefaren er nokså stor, men vaksinen beskytter.
Kan en få det flere ganger? Nei Kan en få det flere ganger? Nei
Vær oppmerksom på om barnet får følgesykdommer som ørebetennelse eller lungebetennelse. Barnet er som regel friskt etter ei uke feberfri. Syke barn skal ikke ha kontakt med gravide. Barnet skal holdes hjemme i 7 dager etter utslett dersom ikke alle på skol/ i barnehage er vaksinert.
Følg med på om andre barn i hjemmet er smittet. vaksinen beskytter. Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn i hjemmet.
Kommunelegen skal varsles. Barnet skal holdes hjemme i smitteperioden hvis det omgås uvaksinerte på skole/ i barnehage. Avklar om andre er uvaksinerte i skole/ barnehage, og unngå kontakt med gravide.
   
Skarlagensfeber Urinveisinfeksjon (UVI)
Inkubasjonstid 3-5 dager Inkubasjonstid uviss
Symptomer er feber, halsesyke, utslett i ansiktet og på magen. "Bringebærtunge" i et døgn. Symptomer hos små barn: Feber og utilpasshet. (Vær oppmerksom på rødhet i underlivet hos jenter)
Større barn: Hyppig smertefull vannlating
Barnet er smittefarlig til behandling er gitt. Smitter ikke
Smittefaren er stor Ingen mittefare
Kan en få det flere ganger? Sjelden Kan en få det flere ganger? Ja
Barnet bør legebehandles og holdes hjemme til full pencillindose i et døgn og ellers god allmenntilstand. Må legebehandles. Lever urinprøve for kontroll etter avsluttet behandling.
(For bleiebarn får man kjøpt spesialposer for urinprøvetaking på apotek.)
Undersøk om andre barn i hjemmet er smittet. Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn i hjemmet.
Dersom flere barn i barnehage/skole er smittet, konferer med lege/helsesøster. Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn i skole/barnehage.
   
Vannkopper Ørebetennelse
Inkubasjonstid 2-3 uker Inkubasjonstid uviss
Symptomer er feber, små væskefylte blærer spesielt på kroppen og på hodet. Kløe Feber, øresmerter, hos små barn kan det ses ved at ungen tar seg til øret og gråter når det legges flatt ned. (Trykket i øret endrer seg, og det blir vondt)
Sykdommen smitter fra 1-2 dager fra første blemme dukker opp til 4 dager etter siste blemme dukket opp Ørebetennelse smitter ikke
Smittefaren er svært stor Ingen smittefare
Kan en få det flere ganger? Nei Kan en få det flere ganger? Ja
Barnet skal holdes hjemme til siste blemme er tørka inn. Kontakt med gravide skal unngås. Barnet bør vurderes av lege, men kan gå i barnehagen/skolen hvis allmentilstanden er god
Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn i hjemmet Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn i hjemmet
Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn i barnehage/skole Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn i barnehage/skole
   
Øyekatarr  
Inkubasjonstid 1-2 dager (hvis bakteriell)  
Symptomer er materie i øyet, røde øyne og kløe  
Hvor kange barnet er smittefarlig avhenger av smittestoffet  
Smittefaren er stor  
Kan en få det flere ganger? Ja  
Lege bør kontaktes for å vurdere behandling  
Hjemme skal man ha god hygiene for å beskytte familiemadlemmer  
Barnet kan gå i barnehage/skole dagen etter at behandlinga har starta.
Hvis øyekatarren skyldes et virus og behandling ikke er påkrevd, trenger ikke barnet å holdes hjemme.
 


 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Betingelser for bruk av Ammetaka.no