Ane
Bli gravid
Svangerskap
Fødsel
Baby
Amming og barnemat
Linker
Gjestebok/Forum
Søk i ammetåka
Kontakt

 

TERMIN

Terminkalkulatorer
Babyverden.com
Kanalen.org

Lei? Tips for å sette i gang fødselen

Pricka in din babymånad!
Den vedtatte lengden på et svangerskap er 280 dager, eller 40 uker, eller 10 sykluser på 28 dager. For å finne terminen, regner du fra siste mens` første dag, og teller 9 måneder fram i tid og legger til en uke(er du gravid i februar m du legge til enda noen dager). Beregn i tillegg +/- 14 dager rundt den datoen du kommer fram til, så har du den perioden du mest sansynlig vil føde innenfor.
Her er en tabell som vser sammenhengen mellom første dag i siste mens, og termindato. Rosa linje viser siste mens` første dag. På den hvite linja under i ruta rett under din siste mens-dato, finner du forventa temindato. For eksempel: Siste mens` første dag var 11 juni. termin blir da 18. mars.
Jan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Okt 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
Feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
Nov 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5      
Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Des 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Jan 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4  
Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Feb 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28              
Jun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Mar 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6  
Jul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Apr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
Aug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Mai 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
Sep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Jun 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7  
Okt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jul 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
Nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Aug 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6  
Des 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sep 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
   
Begge disse utregningsmetodene bygger på normallang syklus på 28 dager. Hører du til blant de mange som har kortere eller lengere syklus må du justere litt. Vet du når du hadde eggløsning, kan du gå ut i fra den dagen, og så telle deg fram til en normert siste-mens-dato 14 uker før eggløsninga. (Og så bruke denne konstruerte siste-mens-datoen ved videre utregninger) Vet du ikke når eggløsninga var, kan man som en generell regel si at du skal legge til eller trekke fra det antall dager syklusen din er hhv lengere eller kortere enn normalsyklusen på 28 dager. Er syklusen din på 32 dager og siste mens var 11. juni, har du termin 22. mars. (18 mars + 4 dager "over normalen" lang syklus)
Har du svært uregelmessig mens, eller ikke husker/vet når siste mens var, vil du få beregna en nokså nøyaktig termin på ultralydundersøkelsen rundt 18. uke. (Er forvirringa total kan det godt være at du får en ultralyd tidligere enn 18. svangerskapsuke også.)

Bare omlag 5 prosent føder på beregna termindato. Noen føder lenge før tida, mens de fleste føder innenfor et tidsrom på termin +/- 14 dager. Det er faglig uenighet omkring når det er riktig å gripe inn med igangsetting hos en gravid som er gått over termin (og det er i all hovedsak den terminen man har kommet fram til på ultralydundersøkelser som regnes som den korrekte.) Du regnes ikke som overtidig før det er gått 14 dager over beregna termin i Norge i dag, mens enkelte sykehus lar gravide gå 3 uker over tida før de gjør noe. Den faglige usikkerheten skyldes at man er usikker på hvorvidt det er farlig for fosteret å være i magen for lenge. 14 dager over regnes som sikkert. Men går man over det bør man være ekstra oppmerksom på fosterets adferd fordi det kan oppstå problemer med nærings-og oksygentilførselen hvis morkaka begynner å bli "sliten".
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Betingelser for bruk av Ammetaka.no