Ane
Bli gravid
Svangerskap
Fødsel
Baby
Amming og barnemat
Linker
Gjestebok/Forum
Søk i ammetåka
Kontakt

 

UFRIVILLIG ABORT

Linker
Pregnancyloss.info
Barnetsomikkeble.no
 

 

 

Ikke så morsomt... Men det rammer utrolig mange, og som regel er det en god grunn til at det skjer. Faren for at det skal skje igjen er heldigvis nokså liten for de fleste
 
Begrepene
• Abortus spontanus (ufrivillig abort før 22. svangerskapsuke)
• Komplett abort (hvor hele graviditet utstøtes av livmoren)
• Inkomplett abort (hvor det er rester tilbake i livmoren)
• Missed abortion (avdød graviditet uten blødning)
• Blighted ovum (Egget er befrukta, men har ikke utvikla seg.)
• Habituell abort (Mer enn tre spontane aborter uten fullgått svangerskap i mellom)

• Provosert abort (frivillig abort)

"Spontanabort" (SA) brukes om aborter som starter med en blødning, mens "missed abortion" (MA) brukes om aborter der fosteret dør, men det ikke kommer noen blødning.
 
Behandling
Du bør alltid søke lege om du blør i svangerskapet. Det samme gjelder dersom du får store smerter. Legen bør for det første undersøke om du er gravid desom du ikke er sikker på det. Videre vil du trolig bli henvist til undersøkelse med ultralyd for å finne ut om det er et foster der og om det lever.
Både hvis aborten starter med ei blødnig eller hvis man oppdager at fosteret er dødt uten at blødning oppstår kan det være aktuelt med ei utskrapning. Ved MA må dette alltid gjøres for å få rensa livmora, mens ved spontanabort gjøres dette som regel dersom man hadde kommet lenger enn til 7. uke, (men også av og til for de som var kortere på vei dersom livmora ikke rydder godt nok opp på egen hånd.) For de fleste som ikke nådde 7. uka vil livmora blø ut det som skal ut på egen hånd. Ved utskrapning blir kvinnen lagt i narkose, og livmora blir tømt gjennom livmorhalsen. Her står det mer om utskrapning

I tillegg kan det være aktuelt å gjøre målinger av hCH ("svangerskapshormonet") innholdet i blodet for å se om dette synker som det skal. Dersom det ikke synker kan det skyldes et uoppdaga svangerskap utenfor livmora, eller rester av "svangerskapsprodukt" i livmora.

I noen skjeldne tilfeller kan det oppstå en underlivsbetennelse. Denne kan i verste fall gjøre kvinnen steril, og må behandles. Symptomer er bl.a feber og smerter.
 
Hvorfor skjer det
Det er flere årsaker til at en ufrivillig abort skjer
Genetiske defekter og misdannelser hos fosteret er den vanligste årsaken (50 – 75 % av tilfellene).
Feil i morkaken, som f. eks. dårlig blodgjennomstrømming, mangelfull utvikling, infeksjoner eller navlesnorsdefekter er en annen grunn.
Hos noen kan forklaringa være infeksjoner med bakterier, virus (Røde hunder, Herpes, Cytomegalovirus) og parasitter.
Feil i hormonproduksjonen.
Immunologiske sykdommer og tilstander hos mor. (f.eks Lupus)
Mange spontanaborter er allikevel uforklarlige
 
Hva kan du selv gjøre?
Lite eller ingenting desverre. (Eller heldigvis kanskje?) Det nytter ikke å legge seg flatt og vente på 12. uke, for for de aller aller fleste er det andre grunner enn ting mor gjør som er årsak til aborten. Hopping, dansing, sykling og sex spiller ingen rolle. Det spiller heller ingen rolle hva du spiser eller ikke (så lenge du er innenfor det som er regna som trygt for gravide), tenker på eller ikke, og om barnet var ønska eller ikke.
Unntaket for dette er selvfølgelig de tilfellene der en har vært igjennom en utredning, og funnet en årsak. Da kan en ved hjelp av riktig behandling klare å gjennomføre neste svangerskap.
For en del kan sykehusinnleggelse eller sykemeldig være aktuelt. Det finnes ingen bevis for at dette hjelper, men til slutt vil man gjerne at alt skal være prøvd.
 
Litt statistikk
Ifølge en gynekolog på St.Olavs, ender 90% av alle svangerskap i en ufrivillig abort. De aller fleste av disse skjer før forventa mens så kvinnen vil aldri forstå at hun har vært gravid
Etter 4. uke (dvs etter forventa mens) er det fortsatt 50 % sjanse for at det kan gå galt. De fleste av disse skjer svært tidlig, og ville før de supersensitive hjemmetestenes tid blitt forklart med at mensen var litt sen av en eller annen grunn. (stress, sykdom og vekttap f.eks)

Det fins MANGE ulike statistikker på hvor mange svangerskap som ender i ufrivillige aborter. De spriker mye, men alle er enige om at mange svangerskap går til grunne i de første 2-3 ukene etter befruktning, og har du kommet det forbi uke 12, så er sjansen god for at dette går bra.

Jeg har funnet denne oversikten over muligheten for at det går bra etterhvert som man når de ulike svangerskapsukene:

5-8 uke 89,2% sjanse for at det skal gå bra
9-12 uke 93,8% sjanse for at det skal gå bra*
13-16 uke 96,3% sjanse for at det skal gå bra
17-20 uke 98,9% sjanse for at det skal gå bra
21-24 uke 99,3% sjanse for at det skal gå bra **
25-28 uke 99,8% sjanse for at det skal gå bra

*dersom hjerteaktivitet er påvist, er faren for abort enda mindre.
**Etter 22. uke regnes det som dødfødsel.

Sjansen for at det skal skje igjen er ikke så stor så lenge du har opplevd dette en gang. Faren for gjentakelse er enda mindre om du allerede har gjennomgått et normalt svangerskap og født et friskt barn.
Her er en tabell som viser faren for at det skal skje igjen om du har mistet en gang.

Situasjon

Prosentvis sjanse for å miste i neste svangerskap

Mistet i første svangerskap

13 %

Mistet en gang etter å ha hatt ett eller flere normale svangerskap

10 % (Det vil si ingen forhøyet risiko i forhold til om du aldri hadde mistet)

To svangerskap og to ufrivillige aborter

40 % (Du bør ta en prat med legen din for å vurdere utredning for habituell abort.)

Flere ufrivillige aborter etter å ha gjennomgått ett eller flere normale svangerskap

13 % hvis du er under 35 år.
Tre aborter uten fullførte svangerskap innimellom er grunn til utredning for habituell abort selv om du har gjennomført svangerskap tidligere.

Tre svangerskap og tre ufrivillige aborter

60 % Etter tre aborter skal du be om å bli utreda for habituell abort.

Fire eller flere svangerskap og like mange ufrivillige aborter (Ingen fullgåtte svangerskap)

Sjansen for å klare det er så lav som 0 - 5%. Hard dere enda ikke starta utredning, bør dere gjøre det, for svært mange kan hjelpes!

Kvinnen er over 35 år.

Hvis du har født friske barn tidligere eller dette er ditt første svangerskap er det ingen grunn til å bekymre seg for økt fare for gjentakelse.
Det er likevel et faktum at etter fylte 35, begynner kvaliteten på kvinnens egg å synke, og faren for aborter og barn med misdannelser øker noe.

Etter første ufrivillige abort er sjansen for å bli en av dem som rammes av gjentatte aborter

20 %

Kilde: Pregnancyloss.info
Når prøve igjen?
Det vanlige er å blø i 1-2 uker og at menstruasjonen kommer tilbake 3-6 uker etter aborten. Det er anbefalt å vente med å prøve å lage en ny baby til denne mensen er kommet, for at livmorslinhinna skal få "henta seg inn". Men så er det fritt fram. Og det kan virke som at mange lett blir gravide etter en SA/MA. Gjerne med en gang eller etter kun få prøvemåneder.
Noen leger anbefaler at man bør vente lenger for at mor skal få hente seg inn etter blodtap, og også etter det psykiske belastninga som en abort er. Mange vil nok oppleve dette som tøft. Men det er stor trøst i at det ikke så ofte skjer flere ganger på rad.
I neste svangerskap er det mange som blir ekstra nervøse for hvorvidt det vil gå bra eller ikke. Her er Barnimagen.com`s diskusjonsforum for de som er i den situasjonen.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Betingelser for bruk av Ammetaka.no